بازسازی قطعات کمپرسور های اویل فری و اویل اینجکت به روش متال اسپری

بازسازی سیلرینگ ها

فرسوده شدن و خوردگی سیلرینگ ها و جای سیلرینگ ها باعث نفوز روغن به جریان باد شده و خالص بودن باد را خراب میکند.

خوردگی بدنه پوسته

به علت رطوبت هوا،زنگ زدگی و…بدنه پوسته خورده شده و سطح زبری ایجاد میکند و در نهایت باعث ایجاد استهلاک می شود

به هم خوردن تایمینگ ها

یکی دیگر علت های اختلال در این نوع کمپرسور ها که قابل تعمیر است به هم خوردن تایمینگ ها است.

پروژه های انجام شده

بازسازی روتور کمپرسور به روش متال اسپری

بازسازی جای برینگ روتور کمپرسور که بر اثر سایش از سایز خود خارج شده و به روش متال اسپری به سایز اصلی و استاندارد برگشت

بازسازی جای برینگ روتور کمپرسور به روش متال اسپری

بازسازی روتور به روش متال اسپری

بازسازی روتور کمپرسور به روش متال اسپری