خدمات ما یاتاقان
خدمات ما یاتاقان
بابیت ریزی یاتاقان 1
بابیت ریزی یاتاقان 1

ساخت و بازسازی انواع یاتاقان به روش های 1. متال اسپری 2. سانتریفیوژ(گریز از مرکز) 3. ریخته گری با بیش از بیست سال سابقه در کارگاه صنعتی تکنوصنعت

بسیاری از یاتاقان ها که در معرض سایش قرار میگیرند و سطح آنها دچار خوردگی میشود قابل بازسازی هستند.یاتاقان های بابیتی به روش سانتری فیوژ و یاتاقان های تیری متال هم به روش متال اسپری،بابیت مورد نیاز اسپری و بازسازی میشوند.

تکنوصنعت در زمینه ساخت و بازسازی یاتاقان با سازمان ها،شرکت ها،پتروشیمی ها و حتی صنایع نظامی نیز همکاری های خوب و جشمگیری داشته است.

در ادامه به معرفی و بررسی روش های فوق میپردازیم و نمونه هایی از پروژه های انجام شده را قرار میدهیم.

پروژه های انجام شده

تولید و بازسازی انواع یاتاقان در ابعاد مختلف به روش متال اسپری

کاربرد یاتاقان: معمولا چرخ ها و محورها را از انواع فولاد می سازند. برای افزایش عمر این دو قطعه از قطعه ای بین آن دو به نام یاتاقان استفاده میشود که اغلب داخل چرخ قرار گرفته و ثابت میشود و البته میتواند بر روی محور نیز قرار داده شود و یا بصورت مستقل و به عنوان یک بوش بین دو قطعه قرار گیرد .

بازسازی یاتاقان به روش متال اسپری

بازسازی یاتاقان به روش متال اسپری

ساخت و بازسازی انواع یاتاقان به روش متال اسپری و سانتریفیوژ

بازسازی یاتاقان های ژورنال کراس توربین به روش متال اسپری

اسپری کردن متریال بابیت جهت جبران کسری یاتاقان